Huis kopen in Nieuwegein, IJsselstein, Houten of Utrecht lastig ? Misschien komt u in aanmerking voor Koopsubsidie!


Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten. Afhankelijk van uw inkomen komt u in aanmerking voor een bijdrage van gemiddeld € 120,-. per maand. Hierdoor bent u misschien toch in staat om die ene woning te kopen die u op het oog hebt.

Koopsubsidie is aan een aantal voorwaarden verbonden en wordt telkens voor 5 jaar toegekend. De belangrijkste voorwaarden zijn:

U bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt;
U bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt;
U gaat de woning zelf bewonen;
Uw vermogen is niet hoger dan EUR 20.315 (en niet hoger dan EUR 40.630 als u een fiscale partner heeft);
De koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan EUR 163.625;
De hypotheek mag niet meer niet meer bedragen dan EUR 176.715;
Over de hypotheek moet een garantie (Nationale Hypotheek Garantie) worden afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen;
De hypotheek heeft een rentevaste periode van tenminste 10 jaar;
De hypotheek heeft een looptijd van maximaal 30 jaar;
Verder dat alle overige betalingsverplichtingen (voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten) uiterlijk op de datum van passeren moeten zijn afgelost en de contracten moeten zijn opgeheven.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen