Nationaal pensioenregister: compleet overzicht opgebouwde pensioen


05-02-2010 AM

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetswijziging in de pensioenwet om het pensioenregister mogelijk te maken. Iedere Nederlandse burger kan dan zijn eigenopgebouwde pensioengegevens op internet inzien met behulp van het burgerservicenummer en het Digid.

Het wetsvoorstel, in lijn met adviezen van de commissies Goudswaard en Frijns over de communicatie over pensioenen, regelt dat zo'n 600 pensioenfondsen en pensioenverzekeraars alsmede de Sociale Verzekeringsbank de benodigde gegevens aan het register leveren. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. Een publiekscampagne gaat het register te zijner tijd breed onder de aandacht brengen

Vanaf 2011 biedt het pensioenregister een overzicht van de opbouw van AOW- en aanvullende pensioenrechten. Zo krijgen ook mensen die bij verschillende werkgevers hebben gewerkt een compleet overzicht van hun oudedagsvoorziening. Het register laat zien waar het pensioen is opgebouwd en waar de burger terechtkan voor meer informatie.


Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen