AFM: klantbelang niet centraal bij uitvaartbranche

 

nabestaanden_100_83

'De vijf grootste uitvaartverzekeraars kunnen en moeten meer doen om het belang van de klant centraal te stellen bij de verkoop van hun verzekeringen. De AFM is van oordeel dat uitvaartverzekeraars onvoldoende de risico's van de verkoop van uitvaartverzekeringen beheersen.' Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat de AFM heeft uitgevoerd naar de distributie van uitvaartverzekeringen. De AFM heeft geen onderzoek gedaan naar het product. Het Verbond onderschrijft niet alle conclusies van het de toezichthouder.

De AFM roept de uitvaartverzekeraars ( Dela, Monuta, Axent, Ardanta en Yarden) op om de aanbevelingen uit te voeren en met elkaar in dialoog te gaan over een herijking van het verdienmodel. De AFM verwacht dat met deze maatregelen het belang van de klant daadwerkelijk centraal komt te staan bij de distributie van uitvaartverzekeringen.

AFM: 'Uitvaartverzekeraars zijn weinig selectief in bepaling van de doelgroep van het product en met welke tussenpersonen wordt samengewerkt.

Er gaan onwenselijke prikkels uit van de provisie, de kwaliteit van tussenpersonen met wie wordt samengewerkt wordt onvoldoende gemonitord en er wordt samengewerkt met gevolmachtigde agenten terwijl dit weinig extra waarde toevoegt in vergelijking met het intermediair kanaal, maar de verkoop via dit kanaal wel het totale kostenniveau van de distributie kan verhogen. Het beloningsbeleid van enkele verzekeraars geeft aanleiding tot nader onderzoek omdat er prikkels in voorkomen die een groot risico op onzorgvuldige klantbehandeling met zich mee kunnen brengen. Daarnaast worden in de telefonische verkoopgesprekken de uitvaartwensen en de situatie van de consument, die vooral van belang zijn bij een natura-uitvaartverzekering onvoldoende centraal gesteld. In het merendeel van de geanalyseerde telefonische verkoopgesprekken schort het aan duidelijke en correcte informatieverstrekking. Hierdoor is het mogelijk niet duidelijk voor de consument wat de verzekering inhoudt, of wat de consument met een beschikbare verzekerde som wel en niet kan bekostigen', aldus de toezichthouder.

Uitvaartverzekeringen voorzien in Nederland duidelijk in een behoefte en dat is reden temeer om kwaliteit van het product en de verkoopmethoden maximaal te borgen. De meeste verbetersuggesties die de AFM aandraagt zijn of worden opgepakt. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het AFM-onderzoek naar de verkoop van uitvaartverzekeringen.


 

Deze studie geeft volgens het Verbond een realistischer beeld van de marktsituatie dan een eerder verschenen tussenrapportage. Kritiek heeft het Verbond op niet onderbouwde aannames, bijvoorbeeld ten aanzien van het verdienmodel.

Het Verbond betreurt het dat de AFM aan het rapport de conclusie verbindt dat het verdienmodel in de uitvaartsector moet worden herijkt, zonder dat dit feitelijk wordt onderbouwd. 'De AFM geeft daar zelf ook blijk van, door deze stelling te baseren op aannames en twijfels, wat de kwaliteit van het rapport niet ten goede komt. Vanzelfsprekend is de sector te allen tijde bereid om ook met toezichthouders in dialoog te treden, ook over meer fundamentele vragen.'

Een uitvaartverzekering is volgens het Verbond per definitie een verzekering die in alle gevallen tot uitkering komt en financiële dekking biedt tegen het risico van eerder overlijden. 'Bij een natura uitvaartverzekering vindt de uitkering plaats in de vorm van dienstverlening. Daarbij wordt nabestaanden zorg uit handen genomen. Ruim tien miljoen Nederlanders hebben voor zo'n verzekering gekozen.'

Het Verbond benadrukt dat de invoering van een nieuw beloningsmodel als preventieve maatregel een groot aantal van de door de AFM veronderstelde kwetsbaarheden bij de distributie van uitvaartverzekeringen wegneemt.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen