Steeds minder jongeren willen huis kopen


huisje_135_101

Jongeren zijn de afgelopen maanden minder bereid om een huis te kopen. De koopbereidheid van personen van middelbare leeftijd is vrij stabiel, maar wel lager dan voor de economische crisis van 2009. In december 2010 gaf ongeveer een vijfde van de jongeren tot 35 jaar aan dat zij van plan waren om binnen twee jaar een huis te kopen. Dit is teruggelopen tot bijna één op de acht in oktober 2011, meldt het CBS.

De koopbereidheid van 35- tot 55-jarigen ligt al ruim een jaar rond de 9 procent. Dat is lager dan vóór de start van de economische crisis in oktober 2008 en ruim 1 procentpunt onder het langjarige gemiddelde. De koopbereidheid bij de 55-plussers ten slotte is over een lange periode vrij constant.

Veel jongeren volgen nog een opleiding. Pas met het aanvaarden van een vaste baan en de wens om met een partner samen te leven neemt de behoefte aan een eigen woning toe. De koopbereidheid is dan ook het hoogst onder eindtwintigers. Het eigenwoningbezit neemt in deze fase van gezinsvorming fors toe en stijgt onder dertigers tot boven 65 procent.

De koopbereidheid van dertigers neemt wel gaandeweg af, maar blijft bovengemiddeld hoog. Bij deze groep wordt de koopbereidheid vooral gevoed door de wens om groter te gaan wonen. Onder veertigers en beginvijftigers is de koopbereidheid constant met ongeveer 10 procent. Vanaf 55 jaar daalt de koopbereidheid verder en neemt ook het woningbezit af.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen