Directeur Verbond draait bij Radar Gedragscode verzekeraars wel degelijk geschaad

pannekoekDe directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding (Pannekoek!) heeft zitten draaien en heeft zijn leden tegengesproken in een uitzending van het tv-programma Tros Radar, afgelopen maandag. Hierin werd gesproken over de gedragscode voor persoonlijk onderzoek welke door verzekeraars en onderzoeksbureaus is onderschreven. Dit stelt de online helpdesk Verzekeraarklachten.nl die de kwestie bij Radar onder de aandacht heeft gebracht.

In de uitzending was te zien hoe zogenaamd onafhankelijke onderzoeksbureaus opdrachten uitvoeren voor de verzekeraar, de moedermaatschappij van het onderzoeksbureau. In de gedragscode zou staan dat een onderzoeksbureau het onderzoek mag doen als dat 'niet tot het concern van de verzekeraar behoort.' Hiermee door Antoinette Hertsenberg geconfronteerd zou de directeur van het Verbond van Verzekeraars niet de gewenste duidelijkheid hebben kunnen geven.

 

Volgens Anton Rietveld van Verzekeraarklachten.nl is de gewraakte bepaling juist bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen en hield de Heer Weurding zich op dat punt juist opvallend op de vlakte, zeker toen er expliciet werd gesproken over de invloed van de verzekeraar op de verstrekking van opdrachten aan het schadebureau. Ook zou de uitspraak van Weurding lijnrecht tegenover de bekentenis van verzekeraar Univé staan, die in een reactie op de website van Radar onomwonden heeft toegegeven dat zij tegen de letter van de gedragscode handelen en zich beraden op een reorganisatie om onder de bepaling uit te komen.
‘Ik heb de uitzending herhaaldelijk nagekeken, maar de heer Weurding draait steeds om de vraag heen en geeft geen eerlijk antwoord op de vraag van Antoinette. Hij spreekt zelfs het kamerlid Ewout Irrgang tegen als die de reactie van Univé citeert, terwijl die reactie nota bene gewoon op de Radar-website is te lezen. Nu kan iedere Nederlander zien dat hij de zaak verdraait. Waarom geeft hij niet, zoals Univé doet, gewoon eerlijk toe dat het volgens de gedragscode niet is toegestaan als eigen onderzoeksbureaus het onderzoek doen?'

In eerder contact met het Verbond zegt de woordvoerder van Verzekeraarklachten.nl deze discussie al schriftelijk te hebben aangekaart, maar daarbij zou het Verbond dezelfde onnavolgbare argumentatie hebben gebruikt. Rietveld: Er wordt door de heer Weurding gezegd en geschreven dat de verzekeraar het (eigen) onderzoeksbureau mag inschakelen, áls de gedragscode maar wordt nageleefd. En dáár staat nu juist in dat het niet het eigen bureau moet zijn! Dat is toch aan niemand uit te leggen?'
Ook de scheiding van het persoonlijk onderzoek en het feitenonderzoek waarmee de directeur van het Verbond de eerste vraag van Antoinette beantwoordde zou volgens Rietveld een rookgordijn zijn.
‘In de praktijk lopen die twee onderzoeken vaak door elkaar heen en gaan in elkaar over. Dat wordt nadrukkelijk onderstreept door de -toenmalige- Raad van Toezicht, nu het Kifid. Deze uitspraak -RvT 1/98- kan iedereen op internet lezen. Ik vind het daarom niet alleen misleidend, maar ook tegenstrijdig met de uitspraak van zo'n gezaghebbend orgaan als de heer Weurding stelt dat je de twee onderzoeken moet scheiden. Hij suggereert daarmee dat de code niet zou hoeven gelden, terwijl de praktijk juist de noodzaak daarvan aantoont'.

De initiatiefnemer gaat binnenkort met het Verbond van Verzekeraars over de kwestie praten. Aanleiding voor de hele discussie zou het grote aantal afwijzingen op schadeclaims zijn die bij het online klachtenloket dagelijks voorbijkomen.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen