Onafhankeljke Schadeexperts schoothondjes van verzekeraars

Onafhankeljke Schadeexperts schoothondjes van verzekeraars

logotrosradar

Tros Radar besteedt vanavond aandacht aan de schade-verzekeringsbranche en met name aan de rol en de positie van schadebureaus. Tros Radar zet grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van deze bureaus.

Verzekeraarklachten.nl zegt de kwestie bij het tv-programma te hebben aangekaart. Volgens initiatiefnemer Anton Rietveld zou in die wereld vrijwel geen enkele onafhankelijkheid meer bestaan, waardoor veel verzekerden een oneerlijke behandeling zouden krijgen bij de afwikkeling van schades. Tros Radar kondigt het programma als volgt aan: "Als u schade vergoed wilt krijgen van uw verzekeraar, kan het zijn dat deze een onderzoeksbureau inschakelt. Er komt dan een 'onafhankelijke expert' langs en de verzekeraar neemt diens conclusies vaak over. Maar wat als het schadebureau via een omweg eigendom is van de verzekeraar?"

De uitzending laat zien dat met name medewerkers van schade-expertisebureaus die deel uitmaken van het concern van de verzekeraar zich wel onafhankelijk presenteren maar dit in werkelijkheid helemaal niet zijn. Rietveld: "Zij worden door verzekeraars ingeschakeld om de hoogte en oorzaak van de schade vast te stellen, en geven de verzekerde de indruk onpartijdig te zijn. Bij hun werkzaamheden rapporteren zij de verzekeraar naar de voorkeur van de verzekeraar, wat er in de praktijk vaak op neerkomt dat een schadeclaim wordt afgewezen of als twijfelachtig en soms als frauduleus wordt aangemerkt. Ook zelfstandige expertisebureaus zijn vaak voor hun voortbestaan afhankelijk van opdrachten van verzekeraars en zullen gevoelig zijn voor dezelfde gang van zaken."

Naast Rietveld komen in het programma ook Verbondsdirecteur Richard Weurding en SP-kamerlid Ewout Irrgang aan het woord.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen