Grote verliezen verzekeraars

smile_sad_110_100

Het is een zwaar jaar voor de verzekeringsmarkt. Door natuurrampen, politieke instabiliteit en veranderende wetgeving hebben verzekeraars grote verliezen geleden. Dit kan leiden tot premieverhogingen voor verzekeringsnemers. Dit blijkt uit onderzoek van risicospecialist en verzekeringsmakelaar Marsh.

De druk op de verzekeringsmarkt neemt de komende maanden toe. Dit komt doordat verzekeraars de gestegen kosten door middel van een premiestijging compenseren, terwijl klanten in tijden van economische tegenwind kosten juist willen reduceren. De verwachting is dat verzekeringskosten in voorkomende gevallen kunnen gaan stijgen en verzekeringscondities mogelijkerwijs op onderdelen verslechteren dan wel worden beperkt. Marsh: ‘Voor de verzekerings- en herverzekeringsmarkt is 2011 nu al een zwaar jaar. De gevolgen van de aardbevingen in Japan en Nieuw-Zeeland en de orkanen en overstromingen in de VS en Australië hebben grote financiële gevolgen: natuurrampen zorgden al voor 70 miljard dollar verlies. Deze grote kostenposten worden uiteindelijk doorbelast. Dit zet de contractverleningen van verzekeringen de komende maanden onder druk.'

Volgens Marsh zijn de verliezen op de herverzekeringsmarkt nu al twee keer zo groot vergeleken met vorig jaar. Echter, herverzekeraars blijven financieel zeer solide. Verzekeraars zullen proberen een en ander te compenseren met prijsverhogingen, maar de toename van nieuwe partijen in de markt zorgt voor extra competitie. Daarnaast overstijgt het aanbod momenteel de vraag. De premies blijven commercieel aantrekkelijk en we zien in de huidige markt en voor sommige verzekeringen, de prijzen ook dalen. Dit maakt het aankomende renewal-seizoen waarin de contracten worden verlengd, erg interessant.'

Naast de gevolgen van natuurrampen laat het onderzoek van Marsh zien dat er drie wereldwijde actuele verzekeringsrisico's zijn:
- Politieke instabiliteit
De recente onlusten in Afrika en het Midden-Oosten vormen een uitdaging voor het verzekeren van vastgoed, terreur en politiek geweld: . Niet alle polissen zijn er nu eenduidig over wat er precies onder de omschrijving terrorisme wordt verstaan waardoor bedrijven vaak onderverzekerd zijn
- Cyberrisk
Bedrijven en instellingen worden steeds vaker getroffen door de gevolgen van cybercrime. Cybercrime heeft dit jaar grote schadeposten opgeleverd voor onder andere retail, creditcardmaatschappijen en de financiële markt.
- Supply chain
Bedrijven ondervinden regelmatig wat de gevolgen zijn van het onderbreken van de supply chain. Dit werd vorig jaar duidelijk zichtbaar door de vulkanische uitbarsting in IJsland en dit jaar door de aardbeving in Japan. Maar ook de situatie in Noord-Afrika heeft geleid tot problemen. Bedrijven blijken onvoldoende voorbereid op de consequenties van de steeds langere en meer complexe goederenstromen.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen