Geen man-vrouw Overlijdensrisicotarieven meer bij Klaverblad

_0005_Klaverblad


Klaverblad maakt vanaf vandaag als eerste levensverzekeraar geen verschil meer tussen mannen en vrouwen bij individuele overlijdensrisicoverzekeringen. De in Zoetermeer zetelende maatschappij loopt vooruit op de verplichting tot een sekseneutraal tarief vanaf 21 december 2012. Klaverblad heeft bovendien de polisopslag laten vervallen, sterftetafels vernieuwd en een en-blocclausule ingevoerd.

Het effect van dit alles is voor een gemiddelde klant (30 tot 40 jaar, verzekerd kapitaal € 100.000) en 20% tot 35% lagere premie voor vrouwen respectievelijk mannen. Ten opzichte van de oude tarieven zijn de verschillen het kleinst bij lage verzekerde bedragen, korte looptijden en lage leeftijden. "Dan is de premie voor mannen zo'n 5% lager en voor vrouwen 15% hoger", zegt Petra de Leeuw namens Klaverblad. Bij hoge bedragen en leeftijden en lange looptijden vallen de premies 47% (mannen) en 25% (vrouwen) lager uit.

Klaverblad zegt er met de en-blocclausule voor te willen zorgen dat polishouders ook in uitzonderlijke omstandigheden kunnen blijven rekenen op een uitkering. "In de voorwaarden is precies vastgelegd wanneer de clausule kan worden toegepast: alleen als de sterftecijfers zich zo ontwikkelen dat daardoor de solvabiliteit van Klaverblad Verzekeringen tot onder het wettelijk voorgeschreven niveau daalt of als een toezichthouder Klaverblad daartoe verplicht." Voor polishouders zit er ook een positieve keerzijde aan de en-blocclausule, stelt Klaverblad: "De clausule maakt het mogelijk om klanten te laten profiteren van een scherp tarief, dat is gebaseerd op de huidige sterftecijfers en de huidige solvabiliteit van Klaverblad".


Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen