Pensioenleeftijd ineens naar 67


Het kabinet en sociale partners hebben afgesproken de pensioen(richt)leeftijd in de tweede pijler stapsgewijs te verhogen: op 1 januari 2013 naar 66 en (naar verwachting) twee jaar later naar 67.

Harold Herbert: "Voor pensioendeelnemers is het echter moeilijk uit te leggen dat deze wijzigingen elkaar binnen twee jaar tijd opvolgen - om over de uitvoeringstechnische consequenties nog maar te zwijgen. Ons voorstel is daarom de pensioen(richt)leeftijd in één keer naar 67 jaar te verhogen op 1 januari 2014 (ervan uitgaande dat de parlementaire behandeling dit jaar wordt afgerond). Dat is het beste voor de communicatie met de deelnemers (en daarmee voor het vertrouwen in ons pensioenstelsel), voor de uitvoerbaarheid én het is bovendien een financieel vrijwel neutrale oplossing: een jaar langer pensioen opbouwen met leeftijd 65 en een jaar eerder opbouwen met leeftijd 67."


Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen