Tien autoverzekeraars rekenen gevaarlijk  lage premie


Uit onderzoek dat De Nederlandsche Bank (DNB) het afgelopen half jaar heeft gedaan naar de premiestelling van verzekeraars die actief zijn in de branche Motorrijtuigen Aansprakelijkheid, blijkt dat twaalf autoverzekeraars structureel een te lage premie in rekening brengen. Slechts twee daarvan hebben hiervoor een adequate voorziening getroffen. De toezichthouder zegt de betrokken verzekeraars te hebben aangesproken. "Waar nodig zal DNB niet aarzelen om in te grijpen bij een verzekeraar."

Eind vorig jaar heeft DNB de autoverzekeraars gevraagd aan te geven hoe zij omgaan met een niet-kostendekkende premie, die op termijn tot een ontoereikende solvabiliteitspositie kan leiden. In een zojuist verschenen persbericht meldt DNB aan 28 verzekeraars, waarvan zij inschatte dat er sprake was van een niet-kostendekkende premie, onder meer te hebben gevraagd of er een premietekortvoorziening is getroffen en wat de hoogte van zo'n voorziening is. Hierdoor heeft DNB inzicht gekregen in het effect van ondertarifering op de solvabiliteitspositie.

De premies voor autoverzekeringen zijn de afgelopen maanden door diverse maatschappijen verhoogd, mede als gevolg van de waarschuwing van DNB eind 2010. Acura spande de kroon met een tariefstijging van 50%. Gisteren maakte AM melding van de komende premieverhoging bij Ditzo. Volgens Independer heeft ook Ohra een premiestijging aangekondigd; de internetvergelijker constateert een marktbrede stijging van 11% over de laatste twaalf maanden.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen