Autopremies weer omhoog


Autoverzekeraars gaan hun premies weer verhogen om eerdere  verliezen te compenseren uit  2009

Dhr. Hordijk:: "Verzekeraars verhogen de premie om de verliezen van 2009 te boven te komen. Dit ondanks de winst die autoverzekeraars volgens DNB in 2010 maakten. De stijging van de premie varieert van enkele procenten tot wel 50 procent. Verzekeraars stellen bovendien steeds preciezer premies vast, bijvoorbeeld op straatniveau in plaats van per regio. Met de premiestijgingen is een einde gekomen aan de jarenlange daling van de premie." In 2007 was volgens DNB de winst op de WA autoverzekeringen nog 328 miljoen euro. In 2009 maakten de autoverzekeraars een gezamenlijk verlies van 15 miljoen euro. In 2010 hebben de verzekeraars gezamenlijk weer een winst van 46 miljoen euro gemaakt. DNB maakte zich zorgen over de te lage autoverzekeringspremie. Volgens de toezichthouder kan de financiële positie van een verzekeraar in gevaar komen drong er op om grotere reserves aan te leggen om ook in financieel slechtere tijden te overleven. "Dit verzoek heeft geleid tot het snijden in kosten en premieverhogingen van diverse verzekeraar", aldus Hordijk. Univé, maakte in december 2010 bekend de premies met vijf procent te gaan verhogen. De meest opvallende stijging is het Auto-online product van Acura: 50 procent en het eigen risico met 250 euro vanwege de schadelast in de doelgroep voor dit product. London, Anwb, ASR, Budgio, Generali, De Goudse, Turien & Co en Unigarant hebben in 2011 ook hun premies verhoogd. "We verwachten dat deze ontwikkeling zich doorzet en dat meer autoverzekeraars dit jaar hun premies gaan verhogen", aldus Hordijk.


Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen