Depositogarantiefonds banken moet anders

Het kabinet heeft besloten de financiering van het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) te hervormen. Vanaf 1 juli 2012 zullen banken elk kwartaal een risicogedifferentieerde bijdrage moeten storten in een fonds ten behoeve van depositogarantie. Op dit moment wordt het DGS achteraf gefinancierd. Dat wil zeggen dat banken pas betalen wanneer er een beroep op het stelsel wordt gedaan, dus wanneer bij een bank betalingsonmacht is geconstateerd.

Conceptwijziging van het besluit Bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, waarop voor 12 september 2011 gereageerd kan worden.Het Nederlandse DGS garandeert deposito's (waaronder spaargeld en geld op betaalrekeningen) van particulieren en bedrijven bij banken, tot een maximum van € 100.000 per depositohouder per bank. Het stelsel keert uit wanneer particulieren en bedrijven wegens betalingsonmacht van de bank niet meer over hun tegoeden kunnen beschikken. De 'schade' wordt opgehoest door de andere banken, de omslagregeling.

De financiële crisis heeft aan het licht gebracht dat deze wijze van financiering niet langer voldoet. Het Kabinet heeft daarom besloten dat banken voortaan vooraf moeten bijdragen aan het DGS. Hiertoe wordt het besluit Bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft aangepast. Het plan is ter consultatie aan de markt voorgelegd.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen