Claims waarborgfonds gestegen


Het aantal bij het Waarborgfonds Motorverkeer ingediende claims is in 2010 gestegen met 7,5% tot 57.200. Deze stijging is grotendeels veroorzaakt door een toename van het aantal claims in verband met beschadigd wegmeubilair, zoals vangrails en lichtmasten. Ook is er een einde gekomen aan een lange reeks van jaren waarin het aantal door onverzekerde motorrijtuigen veroorzaakte ongevallen daalde.
Bijlage:
Jaarverslag Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds fungeert als vangnet voor degenen die schade door het gemotoriseerde verkeer hebben geleden waarvoor geen verzekeraar kan worden aangesproken. De claims die bij het Waarborgfonds worden ingediend betreffen vooral aanrijdingen waarbij de aansprakelijke dader onbekend is gebleven. Dat kwam vorig jaar 54.200 (2009: 50.200) keer voor. Daarnaast kan het Waarborgfonds worden aangesproken als de aansprakelijke onverzekerd was. Dat leidde in 2010 tot 2.250 claims (2009: 2.200).

Onverzekerde voortuigen in de ban
Daarmee is (voorlopig) een einde gekomen aan een lange reeks van jaren waarin het aantal door onverzekerde motorrijtuigen veroorzaakte ongevallen daalde. Zo luidt de conclusie van het Waarborgfonds in het jaarverslag over 2010. Een geïntensiveerde controle op onverzekerd rijden door de RDW moet echter op korte termijn leiden tot een verdere daling van het aantal onverzekerde voertuigen. De RDW vergelijkt in 2011 het gehele bestand van geregistreerde voertuigen met de ook door de RDW bijgehouden verzekeringsgegevens.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen