Strengere hypotheeknormen niet slecht voor de woningmarkt?

Strengere normen voor het verstrekken van hypotheken zijn niet slecht voor de woningmarkt. De effecten zijn naar verwachting beperkt, zeker als de nieuwe regels snel worden ingevoerd. Dat blijkt uit een brief van minister Jan Kees de Jager van Financiën aan de Tweede Kamer. Die wilde zeker weten of de nieuwe hypotheeknormen waar de Kamer morgen met de minister over debatteert, de woningmarkt niet nog verder op slot zouden gooien.

De Jager laat weten dat zowel uit onderzoek van DNB als van het CPB blijkt dat de effecten beperkt zijn, deels omdat ze aansluiten bij de huidige praktijk van hypotheekverstrekking. Uitstel van invoering tot de markt weer aantrekt, vergroot juist de risico's op effecten. 'Dit leidt tot onzekerheid. De hypotheekmarkt is wat mij betreft nu gebaat bij duidelijkheid', aldus de minister.

Vorige maand waarschuwden deskundigen nog voor de risico's van het nu invoeren van de strengere regels, waar De Jager en de Nederlandse banken het eerder over eens waren geworden. De nieuwe normen betekenen onder meer dat de hypotheek nog maar voor maximaal de helft van de waarde van de woning aflossingsvrij mag zijn en dat de lening niet hoger dan 110 procent van de aanschafwaarde mag zijn.

 

Volgens De Jager worden starters nauwelijks getroffen door de aanscherping van de gedragscode, omdat ze vrijwel allemaal onder de grens van de NHG vallen en daar nu al een maximale lening van 112 procent van de waarde van het huis geldt. Dit wordt overigens door veel banken betwijfeld, zoals bleek uit opmerkingen van Rabo-topman Moerland. Voor doorstromers verwacht De Jager ook geen problemen omdat zij vaak al wat eigen vermogen hebben opgebouwd dat kan worden ingezet voor financiering van een nieuw huis.

'De nieuwe normen beperken alleen de 'excessen in de financieringsmogelijkheden' en daarmee blijven de effecten voor de woningmarkt beperkt, aldus de minister. Dat was eerder ook al de inschatting van de Nederlandse Vereniging van Banken en de AFM, voegt hij er aan toe.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen