AFM deels schuldig aan DSB debacle


De AFM had DSB scherper in de gaten moeten houden en actief moeten onderzoeken of de bank van Dirk Scheringa zijn spaarders wel voldoende wees op risico's.
Dat staat in een vonnis van de Amsterdamse rechtbank waarover De Volkskrant afgelopen zaterdag berichtte.

Achtergesteld deposito
De zaak werd aangespannen door een vrouw die in juni 2008 een half miljoen euro spaargeld aan DSB toevertrouwde. Na het faillissement van Scheringa en de zijnen in 2009 was ze al haar geld kwijt omdat het ging om een achtergesteld deposito. Zij stelt voor de rechtbank dat de AFM onvoldoende toezicht heeft gehouden op de wijze waarop DSB informatie verstrekte over de risico's van achtergestelde deposito's in geval van faillissement van de bank.

Passief
De rechtbank verwijt de AFM een te passieve houding. Voordat eiseres in juni 2008 een achtergestelde lening aan DSB verstrekte, was bij de AFM bekend dat het risicomanagement van DSB aanleiding gaf tot zorg vanuit een financieel oogpunt en onder verhoogd toezicht van De Nederlandsche Bank stond. Verder wist de AFM dat sprake was van een aanzienlijk verhoogde instroom van achtergestelde deposito's bij DSB in het eerste kwartaal van 2008, waarmee een aanzienlijk nadeel gepaard kon gaan in geval van faillissement van DSB. Tegen die achtergrond had de AFM onderzoek moeten doen naar de noodzaak van een verscherpt toezicht op de informatieverstrekking door DSB over achtergestelde deposito's.

Schade
De rechter moet zich nog uitspreken over het feit of de AFM ook aansprakelijk is voor de geleden schade. Financieel juristen verbazen zich in de Volkskrant over de uitspraak en betwijfelen of het vonnis in hoger beroep stand houdt.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen