VEH: schaf overdrachtsbelasting af voor starters

Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid in actie moet komen om een einde te maken aan de negatieve spiraal op de woningmarkt. Dat kan door de overdrachtsbelasting voor koopstarters tijdelijk af te schaffen. Uit een flitspeiling van Intomart in opdracht van Vereniging Eigen Huis blijkt dat deze maatregel het grootste draagvlak heeft onder de bevolking en het grootste aantal starters prikkelt tot kopen.

Van alle huurders geeft 45 procent aan eerder een huis te gaan kopen als er geen overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald. In de categorie jongeren tot 34 jaar zegt zelfs 53 procent eerder tot aankoop over te gaan als er niet tegelijkertijd vele duizenden euro's hoeft te worden afgedragen aan het Rijk.

De neerwaartse trend van het consumentenvertrouwen op de woningmarkt heeft een nieuw dieptepunt bereikt, zo blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator. Die laat al zes maanden achtereen een daling zien en staat nu op een voorlopig dieptepunt van 67 punten (neutrale waarde: 100). De Marktindicator heeft bewezen een goede voorspeller te zijn van het komende kwartaal. Ook de NVM voorziet geen kentering in de markt waardoor de huizenverkopen weer aantrekken.

Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid een einde moet maken aan de negatieve spiraal op de woningmarkt door in ieder geval de overdrachtsbelasting voor koopstarters tijdelijk af te schaffen. Het schrappen zorgt bij een huis van 200.000 euro niet alleen voor een vermindering van 12.000 euro aan bijkomende kosten, maar voorkomt ook dat onnodig tophypotheken worden afgesloten die vooral voor lagere inkomens extra risico's opleveren. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt immers veelal meegefinancierd in de hypotheek. Ook wordt hiermee het ontmoedigende vooruitzicht weggenomen dat al direct na de aankoop een fors verlies van 6 procent moet worden geïncasseerd, dat bovendien niet binnen afzienbare tijd wordt goedgemaakt door een waardestijging van het huis.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen