Consumentenbond tevreden omtrent strengere regels hypotheekverstrekkingPer 1 augustus 2011 wordt de hypothecaire financiering beperkt tot 110 procent (104 procent plus overdrachtsbelasting) van de marktwaarde van de woning. Daarnaast mag de verstrekte hypotheek voor maximaal de helft aflossingsvrij zijn en worden de mogelijkheden om af te wijken van de inkomensnorm beperkt. Het blijft mogelijk om (deels) de aanschafkosten van een huis plus kosten koper te financieren.

Consumentenbond tevreden

De Consumentenbond noemt de nieuwe hypotheeknormen een stuk consumentvriendelijker dan de voorstellen die eerst op tafel lagen. "Consumenten mogen toch de aanschafkosten van een huis en de kosten koper meefinancieren en het deel boven de koopsom van het huis (100% waarde woning) hoeft niet versneld binnen 7 jaar terugbetaald te worden", aldus de Bond in een toelichting. De Consumentenbond benadrukt wel dat streng toezicht op de naleving van de regels de beste oplossing is tegen verkeerde hypotheekverstrekking.

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Deze normen staan in de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen, zoals voorgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond voor Verzekeraars. Minister De Jager van Financiën is van mening dat de gedragscode een vergelijkbaar niveau van consumentenbescherming biedt als het eerder gepubliceerde toetskader van de AFM. De Jager: "Huizenkopers zijn straks goed beschermd tegen overkreditering terwijl ze nog steeds voldoende kunnen lenen om huis plus kosten koper te financieren. Deze code biedt een goed evenwicht tussen het beschermen van de consument en het open houden van de woningmarkt." Ook de AFM onderschrijft de code en heeft al aangegeven streng toe te zien op de naleving ervan. Bij overtreding kunnen onder meer boetes worden opgelegd. De NVB en het Verbond van Verzekeraars zijn blij met deze keuze voor zelfregulering door de minister. De nieuwe gedragscode wordt dan ook onderschreven door alle leden van de NVB en het Verbond.


 

Intrekken AMvB

De gedragscode vormt volgens Financiën een goede invulling van de open norm voor verantwoorde (hypothecaire) kredietverstrekking uit de Wet Financieel Toezicht. De minister zal dan ook verzoeken om de adviesaanvraag voor de Algemene Maatregel van Bestuur in te trekken.

Hypotheek boven inkomensnorm

Er vindt dus een inperking plaats van de mogelijkheden voor gemotiveerde afwijking van de financieringsnormen. In de nieuwe code kan een hypotheek echter alleen nog boven de inkomensnorm worden geadviseerd onder striktere voorwaarden. Er blijft dus een mogelijkheid bestaan om bij uitzondering onder specifieke omstandigheden en goed onderbouwd de norm te overschrijden van wat maximaal geleend mag worden door een consument.


Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen