Ombudsman wijst banken terecht inzake over variabele renteaanpassing 

Kredietverstrekkers mogen alleen meer rente in rekening brengen als de stijging van de marktrente dat rechtvaardigt. Dat heeft de ombudsman van Kifid gezegd over variabele renteaanpassingen.In een recente zaak had een bank zich de mogelijkheid voorbehouden om de hoogte van de rente aan te passen zonder vooraf aan de consument duidelijk te maken hoe dat precies zou gebeuren. Bovendien week de renteverhoging die de kredietverstrekker de consument had aangezegd sterk af van de (dalende) marktrente over de betreffende periode.

Oordeel ombudsman

Volgens de ombudsman had de consument voor het aangaan van zo'n overeenkomst recht op duidelijkheid en mocht de instelling alleen méér rente in rekening brengen als stijging van de marktrente dat rechtvaardigde. Bovendien moet de instelling de consument vertellen hoe deze de rentestijging berekent.

Mening bank
De bank meende daarentegen "dat een kredietverstrekker binnen de wettelijke grenzen over een ruime mate van beleidsvrijheid beschikt ten aanzien van de vaststelling van haar rentetarieven. De marktrente is slechts één van de factoren die een rol speelt bij het vaststellen van de rentetarieven; ook factoren als het kredietrisico, liquiditeitstoeslagen, organisatiekosten, kosten voor het aanhouden van kapitaal en de wijze waarop de kredietaanbieder geld inkoopt, spelen hierbij een rol."

Vergoeden
De ombudsman oordeelt in deze zaak ten slotte dat de instelling de teveel betaalde rente, die nog nader moet worden vastgesteld, aan de consument moet vergoeden. Kifid ontvangt over variabele renteaanpassingen met regelmaat soortgelijke klachten.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen