Daling werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in januari 2011 uit op 398.000 personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in januari weer gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal WW-uitkeringen als het aantal werkzoekenden in de eerste maand van 2011 vergeleken met een maand geleden is toegenomen.

Het aantal werklozen daalt nu bijna een jaar. Vanaf maart 2010 is de gemiddelde daling bijna 5000 per maand. Deze daling komt geheel voor rekening van personen jonger dan 45 jaar. Het aantal werklozen onder 45-plussers laat in dezelfde periode geen duidelijke toe- of afname zien.

Vooral toename jonge werkzoekenden

Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in januari toe met ruim 6000 tot 496.000. De toename is relatief groot in de leeftijd tot 35 jaar. Met name op lager en middelbaar beroepsniveau kwamen er meer werkzoekenden bij, zowel in de techniek, het transport, de zorg als in administratieve functies.

Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

In januari 2011 werden 48.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna 14 procent meer dan in december 2010. Aan vrouwen werden 25 procent meer nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg met ruim 4 procent naar 284.000. In januari werden 37.000 WW-uitkeringen beëindigd, 8 procent meer dan in december.

Bron: CBS, 17 februari 2011


Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen