Indexering eigenwoningforfait blijft bestaan

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën besloten het wetsvoorstel indexering eigenwoningforfait in te trekken.

Dat betekent dat de jaarlijkse indexering van het eigenwoningforfait blijft bestaan. Daarmee wordt voorkomen dat het fiscale toptarief in de toekomst op steeds meer woningen van toepassing wordt. Het fiscale toptarief blijft op deze wijze voorbehouden aan de duurste woningen.

Gevolg
Met het intrekken van het wetsvoorstel regelt het kabinet dat de inflatiecorrectie, die ieder jaar wordt doorgevoerd op bedragen en vrijstellingen in de belastingwet, ook van toepassing blijft voor het eigenwoningforfait. Dit forfait is een bedrag dat huizenbezitters bij de jaarlijkse belastingaangifte bij hun inkomen optellen. De hoogte van het bedrag is in bijna alle gevallen 0,55% van de WOZ-waarde.

Opslag
Voor woningen met een WOZ-waarde vanaf € 1.020.000 (prijspeil 2011) geldt een opslag. Nu wordt het grensbedrag jaarlijks geïndexeerd. Het wetsvoorstel voorzag er echter in dit bedrag te bevriezen, waardoor het toptarief in de toekomst op steeds meer huizen van toepassing zou zijn. Het kabinet vindt die ontwikkeling ongewenst en heeft daarom besloten het wetsvoorstel in te trekken.


Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen