Is uw stoepje sneeuw- en ijsvrij

De eerste sneeuwpret en ook -hinder hebben we meegemaakt dit jaar. Er viel veel sneeuw waardoor de wegen, straten en stoepen slecht toegankelijk werden. Wie is verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van straten en stoepen? En hoe zit het met het eigen terrein van bedrijven en winkeliers?

Verplichting
Een verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen kan in uw gemeente opgenomen zijn in een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Nog niet zo lang geleden beschikte vrijwel elke gemeente over een APV met deze verplichting. Toen moest iedereen zijn eigen stoep sneeuw- en ijsvrij houden. Maar doordat deze verplichting moeilijk bleek te handhaven, kennen veel gemeenten deze verplichting inmiddels niet meer. Toch raadt MKB-Nederland u aan te controleren of in uw gemeente de verplichting tot het vegen van de stoep bij ijs en sneeuw bestaat. Een enkele gemeente wil een dergelijke verplichting nog wel eens streng handhaven. Met alle financiële gevolgen van dien voor u als ondernemer.


Verbodsbepaling
Een verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen bestaat in veel gemeenten niet. Van een verbodsbepaling voor het veroorzaken van gladheid kan wel sprake zijn. Het kan bijvoorbeeld verboden zijn om bij (dreigende) vorst uw (bedrijfs)auto te wassen of de stoep voor uw winkel- of bedrijfspand te schrobben. De ervaring leert dat gemeenten deze bepaling wel handhaven.


Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het nemen van voldoende maatregelen om uw eigen terrein of het terrein dat bij u in beheer is, sneeuw- en/of ijsvrij te maken. Ook wordt verwacht dat u de toegang tot het perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk houdt. Dit is opgenomen in de Algemene Zorgvuldigheidsnormen.


Wat kunt u van de gemeente verwachten?
Gemeenten hebben in redelijkheid een onderhoudsplicht voor wegen waarvan zij de wegbeheerder zijn. Dat wil in geval van sneeuw en ijzel zeggen, dat zij voor doorgaande en belangrijke wegen maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het strooien van zout. In absolute zin is het voor een gemeente niet mogelijk om alle wegen ijs- of sneeuwvrij te houden.

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen