Autopremie omhoog - maar niet voor iedereen

De premies voor autoverzekeringen zijn eigenlijk te laag, dat stelt tenminste iedereen in de verzekeringsmarkt. Door de enorme concurrentieslag die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in de markt voor autoverzekeringen, zijn de premies veel te laag geworden om nog verantwoord te zijn. De dalingen zijn wel gestopt inmiddels. Verhogen durven de verzekeraars alleen niet, want daarmee zouden ze een heel stuk marktaandeel kunnen kwijtraken.

FBTO heeft hier iets op verzonnen. Ze verhogen de premie voor hun autoverzekeringen wel, maar niet voor iedereen. Ze gaan differentiëren, zo heet dat dan in vaktermen. Brokkenpiloten krijgen een premieverhoging voor hun kiezen, anderen niet. Om dat handen en voeten te geven, hebben ze een selectie gemaakt van de klanten waarbij het grootste risico speelt dat ze schade rijden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal schades. Het gaat ook om de vraag wie er schuldig was aan de geclaimde schade, en bovendien schijnt de gekozen dekking iets te zeggen over het risicoprofiel van de klant.

Het gaat hier om een premieverhoging voor bestaande klanten. Daaruit blijkt maar weer eens, dat het belangrijk is om de premie van je autoverzekering goed in de gaten te houden. Anders zou je zo\'n premieverhoging van bijvoorbeeld 10% niet in de gaten hebben. Door die hogere premie van je huidige verzekeraar, is het te verwachten dat het voor jou gunstiger is om over te stappen naar een andere maatschappij. Tenzij jouw schadeverloop er natuurlijk voor heeft gezorgd dat overstappen geen optie meer is.

Overigens is de verwachting dat verzekeraars steeds meer gaan werken met gedifferentieerde premies. Omdat nu eenmaal niet iedere persoon evenveel kans heeft op schade. De analyses die tegenwoordig mogelijk zijn, worden steeds geavanceerder. Zo kan er steeds meer onderscheid gemaakt worden naar verschillende klantprofielen. En moet je meer premie gaan betalen als je onderdeel uitmaakt van een groep waarbinnen veel schade geclaimd wordt

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen